Fjernvarme

Den billige, bekvemme opvarmningsform

Ca. 62% af de danske boliger er opvarmet med fjernvarme – og antallet af brugere udvides løbende. Fjernvarmen er oftest overskudsvarme fra produktion af elektricitet og varme fra afbrændingen af affald. Det er den energitype, hvor der udledes mindst CO2.

Med forbedringer kan du spare penge på din fjernvarme

Hvis du har fjernvarme, så kan vi anbefale dig følgende forbedringer:

 • Nye ventiler: Termostatventiler på de ældre fjernvarmeanlæg (over 10-15 år) måler kun på vandtemperaturen i rørene – ikke på rumtemperaturen!
  • Der er penge at spare ved bedre styring af varmen ved fx at skifte dine termostater og ventiler ud.
 • Manuelle gulvvarmeventiler udskiftes til termostater eller elektronisk styring
 • Cirkulationspumpen skal være A-mærket
 • Ny varmvandsbeholder/veksler
 • Isolering af varmerør
 • Vejrkompenseringsanlæg

Generelt kan du næsten altid spare penge ved at modernisere dit fjernvarmeanlæg. Kontakt os for et tjek af dit anlæg.

Derfor er fjervarme løsningen – fordele:

 • Enkel og billig – selve installationen er ret enkel og derfor billig. Den tjener sig relativt hurtig ind
 • Driftsøkonomisk fordelagtig
 • Fremtidssikker – en ny installation har en levetid på 25 år.
 • Driftssikker – installationen består af få gennemtestede komponenter
 • Forsyningssikkerhed – ansvar for driften ligger hos fjernvarmeværket
 • Miljøvenlig

Kontakt os og hør mere om denne gode energikilde til opvarmning af din bolig!

Her installerer vi fjernvarme

Vi installerer fjernvarme alle steder i Sydvestjylland, hvor der er et forsyningsnet – herunder i Esbjerg, Varde, Bramming og på Fanø.

Mere om varme- og energiløsninger: