FORSYNINGSLEDNINGER

Vi udfører forsyningsledninger i jord. Både vandledninger og fjernvarmeledninger. 

Vandledninger til drikkevand

Hos I.C. Nielsen har vi ekspertise og kompetencer til at udføre arbejde med vandledninger i jord. Vandledninger forsyner mennesker og dyr med drikkevand, og derfor er det meget vigtigt, at arbejdet udføres med stor forsigtighed for at undgå at det rene drikkevand forurenes.

Fjernvarmeledninger – renovering og nyudstykninger

Der skal udvises ekstra grundighed ved arbejde med fjernvarmeledninger. Vi har et hold af medarbejdere, som har stor erfaring med både renovering og fjernvarmerør til nye udstykninger.

Til daglig er vi underentreprenør for et gravefirma for Din forsyning i Esbjerg og Varde. Vi arbejder også for en række andre varmeværker i Syddanmark. Vi har komplette firmabiler, traktorkran og en trailer til udlægning af pex-rør.

Certificerede medarbejdere

Vores medarbejdere har alle svejsecertifikater til de opgaver, de udfører – det er en selvfølge hos I.C. Nielsen. Medarbejderne har også uddannelse og certifikater på montage af muffer og alarmsystemer. Certifikaterne fornyes løbende, så de til enhver tid er gyldige og arbejdet udføres korrekt.

Både hoved- og underentreprenør

Vi arbejder både som underentreprenør for gravefirmaer, men vi udfører også opgaver som hovedentreprenør, hvor vi har det overordnede ansvar.